Bases del concurs Sanpa 2015

 1. Motiu: Fotografia de Sant Pancraç (en qualsevol representació o al·legoria), relacionat amb el comerç de barri i/o PIME.

 

 1. Participants: Qualsevol persona física major d’edat, propietari o treballador d’un comerç de barri o PIME situat a Barcelona capital.

 

 1. Inscripció i participació: gratuïta.

 

 1. Fotografies:
  1. Podrà presentar-se una única fotografia per participant, comerç i/o PIME.
  2. Les fotografies hauran de tenir un format electrònic: jpg, tiff, png...i amb la major qualitat possible.

 

 1. El termini de recepció de les fotografies comença el dia 8 de maig i finalitza el 24 de maig de 2015 a les 23:59 hores.

 

 1. Enviament de les fotografies: El concurs es realitza a través de la app de easypromos i els comerços podran penjar la foto seguint les següents instruccions: http://basicfront.easypromosapp.com/p/192070 abans de la data i hora indicada. Totes les fotografies enviades fora de termini no passaran a formar part del concurs.

 

 1. La participació en el concurs implica l’acceptació per part de l’autor de que la foto enviada serà inclosa en els arxius de Cromek System (en endavant L’EMPRESA), podent realitzar L’EMPRESA exposicions bé a través de la web de www.descuentosbarcelona.es, www.cromeksystem.com, així com a les diferents xarxes socials, enviament de correus electrònics que L’EMPRESA utilitzi per a la difusió del concurs, o bé en suport paper. Així mateix, els participants cedeixen els drets de reproducció de les seves obres a L’EMPRESA sempre que sigui per a finalitats no lucratives.

 

L’EMPRESA pressuposa que el fotògraf té l’autorització i/o permís per realitzar i presentar la fotografia de Sant Pancraç, recaient sobre l’autor tota responsabilitat relacionada amb els drets.

 

 1. Premis:
  1. El concurs consta d’un primer i únic premi: Sanpa d’Or, estatueta realitzada per Victoria Ibars. Aquest premi serà entregat per l’actual alcalde de Barcelona, l’excel·lentíssim Sr. Trias.

 

 1. Publicació de les fotografies del participants: Des del 8 de maig fins al 24 de maig publicarem a la pàgina web de L’EMPRESA les fotos de tots els participants per ordre d’arribada.www.descuentosbarcelona.es/sanpa-2015/concurso-sanpa-2015/

 

 1. Període de votacions: des de la data de publicació a Facebook i fins el 24 de maig a les 23:59h estarà obert el termini per les votacions que consistirà en aconseguir el major nombre de “vots”. Només es comptabilitzaran els “vots” originals dins del concurs de Facebook de L’EMPRESA i no seran vàlids els de les imatges compartides a altres perfils.

 

 1. Decisió del jurat: Les 10 fotos amb major nombre de “vots”, passaran a ser valorades pel jurat, els quals escolliran la foto guanyadora del SanPa 2015.

 

En el cas d’empat entre la desena foto amb major nombre de “vots” i les successives, L’EMPRESA es reserva el dret d’ampliar el període de votacions per aconseguir el desempat. S’informarà d’aquesta decisió a través de les xarxes socials i als autors de les fotos.

 

El veredicte del concurs es farà públic el 29 de maig de 2015 a través de la web de www.descuentosbarcelona.esaixí com a les diferents xarxes socials. Amb anterioritat es comunicarà individualment a la persona premiada. Aquest veredicte serà inapel·lable.

 

Per motius organitzatius, L’EMPRESA podrà endarrerir la publicació del guanyador del concurs sense previ avís.

 

 1. Jurat:

Estarà format per un grup de persones especialitzades en el sector del comerç i el consum. Els components s’aniran fent públics a les xarxes socials a mesura que avanci el concurs.

 

 1. Criteris del jurat per decidir a favor d’una fotografia o altre:
  1. Qualitat de la imatge
  2. Originalitat
  3. Que la fotografia transmeti un o diversos dels següents punts: el nom del negoci, el servei o producte i /o la ubicació.
  4. Definir

 

 1. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i cada una de les bases del mateix. L’EMPRESA queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista a les Bases.

 

 1. Per a qualsevol dubte pot dirigir-se al correu electrònic: sanpa@descuentosbarcelona.es

C/ Balmes, 152 2º 2ª,

08008, Barcelona

info@cromeksystem.com

Teléfono:

930 130 970